Si informa la cittadinanza che il Comune di Rocca di Papa ha adottato il un nuovo portale istituzionale, che presenta funzioni aggiornate e accessibilità maggiori rispetto al presente.
Su questo vecchio portale, sono consultabili solo informazioni e/o documenti antecedenti febbraio 2018. In caso di difficoltà di ricerca dei documenti, per garantire la massima trasparenza amministrativa, si invita a contattare gli uffici di competenza, che forniranno tutte le documentazioni richieste.

Immigrati

GHID SINTETIC DE SERVICII SOCIALE 
DE LA PRIMARIA  DIN ROCCA DI PAPA
 
ALOCATIE DE MATERNITATE 
Alocatia a fost creata de art. 66 lege nr.448/98 cu efect din 01.01.1999 si e azi organizata  de D.P.C.M. 21 decembrie 2000 nr.452 si de art.74 din D.Lgs.151/2001 (Text Unic ale  disposizitiilor legislative in materie de tutela si sprijin a  maternitàtii si paternitàtii).
Alocatia se da, pentru fiecare fiu nascut, la femeile ce nu beneficiaza de nici un tratament economic pentru maternitate (alocatia sau alte tratamente economice in sarcina celor ce dau lucru (privati sau publici), sau ce beneficiaza de  un tratament economic de total inferior respectiv la totalul alocatiei (in acest caz alocatia revine pe cote separate).
La aceleasi conditii, beneficiul este dat si pentru orice minor in adoptare sau incredintare preadoptiva doar ca minorul sa nu fi depasit virsta de 6 ani la  momentul adoptarii sau incredintarii (adica virsta mai mare in caz de  adoptari sau  incredintari  internationale). Minorul in adoptare sau incredintare preadoptiva trebuie sa locuiasca regular si sa fie rezident pe teritoriul Statului. 
CINE POATE FACE CEREREA 
Pot sa prezinte cerere mamele: 
cu cetatenie italiana
cu cetatenie comunitara
cu cetatenie extracomunitara in poses de carte de sedere
(nu e suficient permisul de sedere chiar daca eliberat pentru un motiv ce consimte un numar nedeterminat de reìnnoiri); in acea ipoteza, si fiul ce nu e nascut in Italia sau ce nu rezulta citadin al unui Stat al Uniunii Europene, trebuie sa fie in poses de carte de sedere.
Se mentioneaza ca chesturile se ocupa de eliberarea cartii de sedere in timp de 90 zile de la cerere; deci, mamele cu cetatenie extracomunitara ce intentioneaza sa ceara alocatia pentru maternitate trebuie sa se activeze imediat pentru a obtine de eliberarea cartii de sedere tocmai pentru a evita depasirea termenului prima numit de sase luni. Se mentioneaza , in plus ca, potrivit paragrafului 2 de la art. 9 din D.Lgs. 286/98, cetateana extracomunitara , casatorita cu un cetatean italian, poate sa ceara eliberarea cartii de sedere fara sa astepte sase ani prevazuti la paragraful 1 de la acelasi  art.9.
Mama ce cere trebuie sa fie rezidenta pe teritoriul Statului italian  la momentul nasterii fiului sau la momentul intrarii in propria familie din registrul de stare civila a minorului in adoptare sau in incredintare preadoptiva. 
 
 
ALOCATIE LA NUCLEUL FAMILIAR CU TREI FII MINORI
 
Art. 65 de la legea 23 decembrie 1998, n. 448 a introdus, cu inceput de la 1° ianuarie 1999, o noua interventie de ajutor, denumita alocatie la nucleurile familiare cu cel putin  trei fii minori, pentru familiile ce au fii minori si ce dispun de patrimoniu si venituri limitate.
 
TITLURI 
 A fi cetatean italian sau comunitar rezident in teritoriul Statului (art. 80, paragraf  5, din lege nr. 388/00);
nucleu familiar compus cel putin  de  un parinte si trei minori de 18 ani  care sint proprii fii si pentru care exercita  autoritatea parinteasca. La copii minori a celui ce cere sint considerati fii celuilalt sot,  cit si minorii avuti in incredintare preadoptiv. Parintele si cei trei minori trebuie sa faca parte din aceeiasi  familie din registrul de stare civila. Acest titlu nu se considera satisfacut daca vreunul din cei trei fii minori, atunci cind rezulta in familia din registrul de stare civila a celui ce cere, este in incredintare la altii potrivit art. 2 din legea nr. 184 din 1983; 
resurse de venit si patrimoniale a nucleului familiar ce nu sint superioare la cele prevazute de Indicatorul Situatiei  Economice (I.S.E.) valabil pentru alocatie. Pentru anul  2005 Indicatorul  Situatiei Economice este egal cu euro 21.309,43 anuali pentru  nucleurile familiare cu 5 componenti. Pentru  nucleurile familiare cu diferita  compozitie sau pentru care trebuie sa se aplice majorari, aceasta suma impartita potrivit criteriilor fixate la anexa  A al decretului 452/2000 asa cum modificat de decretul 337/2001. 
NUCLEUL FAMILIAR
Nucleul familiar relevant pentru calculul de ISE e compus de cel care cere, de sot si de alti subiecti componenti   familiei din registrul de stare civila, cit si de subiecti in sarcina cu scopul  IRPEF.
Deci ,  va trebui sa se declare:
toti cei ce sint inscrisi in scheda registrului de stare civila inclusiv cei trei minori.
eventuale alte persoane ce nu sint prezente in scheda registrului de stare civila al parintelui care cere, dar care sint in sarcina uneia dintre persoanele de la punctul 1°) cu scopul  platirii Irpef.
sotul care nu este legal separat, adica separat “din  fapt”, chiar daca nu inscris in aceeiasi  scheda  a registrului de stare civila al  celui care cere. 
Constituie exceptie la aceasta regula (si deci sotii separati “din  fapt”,nu trebuie sa fie declarate de celalalt sot care cere ) urmatoarele situatii:
cind diferita rezidenta e consimtita ca urmare a masurii de prevedere temporana si urgenta a Autoritatii judiciare (masura de prevedere in inclinatia procedurii de separare);. 
cind celalalt sot a fost exclus de la autoritatea asupra fiilor sau a fost adoptata o  masura de prevedere  de indepartare de la rezidenta  familiara;
Cind exista abandonul  celuilalt sot probat in sediu juridictional  sau de publica autoritate competenta in  materie de servicii sociale;
Cind a fost propusa cerere de desfacere sau intrerupere a efectelor civile a casatoriei ca urmare a condamnei trecuta in judecata de celalalt sot pentru delicte de particulara gravitate.
de quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità. 
 
 
BON SOCIAL PENTRU SERVICIILE DE GAS SI DE  ENERGIE ELECTRICA
CE ESTE:
 
“Bonul energia” ( ce consta in posibilitatea de a beneficia  de un regim de compensatie de la cheltuiala clientilor domestici pentru furnizarea de energia elettrica si gas) e un instrument introdus de  Guvern cu obiectivul de a sustine familiile in conditii de dificultate economica, garantind lor o economie pentru cheltuiala anuala pentru  energia electrica. 
 
CUI ESTE ADRESAT: 
La Oficiul Servici Sociale de la Primarie e activ serviciul pentru cererea  Bonului  Social ce se adreseaza la trei categorii de folositori:
 1. Cetateni in grave conditii de sanatate  ce folosesc aparaturi medicale  la un consum ridicat de energie electrica (acesti pacienti au avut deja de la ULSS l certificatul respectiv); pentru cazurile  de boala grava ce impun folosirea de aparaturi electromedicale indispensabile pentru mentinerea in viata. 
 2.  Familii cu venit putin cu  I.S.E.E. pina la  € 7500.
3.  Familii  numerose cu cel putin patru fii in sarcina, cu venit I.S.E.E. pina la 20000€ (lege ianuarie 2009, nr.2) 
DOCUMENTATIE  CERUTA:
Pentru a putea efectua cererea interesatii va trebui sa se prezinte la Oficiu, in orarul de primire, insotiti de :
Document de identitate valabil;
Numar P.O.D. pus pe prima pagina a facturii ENEL, compus din  14 cifre si ce incep cu  IT;
Cod fiscal al intestatarului  contactorului  ENEL si date  de stare civila a componentiilor nucleului;
Atestare I.S.E.E. sau  certificat de la ASL.
 
 
GHISEUL  INPS:
E posibile sa se ceara, in timpul orarului de deschidere extractul contributiv a propriei pozitii lucratoare. 
 
 
ASISTENTA DOMICILIARA INTEGRATA
 
CINE POATE FACE CEREREA:
Batrini ce locuiesc singuri;
Minori cu probleme  psico-sociale.
 
FINALITATEA SERVICIULUI:
Finalitatea serviciului  e acea de a consimti permanenta in propriul  ambient obisnuit de viata, a contrasta recursul la ospitalizare, a proteja subiectii lasati de la spitale dar care nu sint inca in grad de a organiza in mod autonom  reintrarea in propriu si continuarea ingrijirilor, a sustine si a ajuta familiile, a elimina obstacolele ce agraveaza conditia de  nu autosuficienta, a ajuta in parcursul individual de intarire a propriei autonomii. 
.
SERVICII  PREVAZUTE:
Assistenta si ingrijire a persoanei;
Guvernarea casei;
Ajutor pentru satisfacerea exigentelor individuale sau pentru a favoriza autosuficienta in activitatea zilnica (ajutor de igiena personala, preparare si administrare de alimentatie, cumpararea de genuri alimentare si lucruri de imbracaminte de prima necesitate, etc) 
Promovarea si mentinerea  legaturilor sociale si familiare
Ajutor socio-educativ al minorilor;
Ajutor si  consultanta la “care-giver” (cel care ingrijeste etc).
 
 
Pentru mai multe informatii: Of. Servicii Sociale – Corso Costituente nr.26 - tel. 06.94286142 – 172
Orar: luni si vineri 9-13 – marti si joi 15-17:30 – miercuri 08.15 – 11:00
 
TRANSPORTUL PURTATORILOR DE HANDICAP 
Serviciul  e  disponibil, la cerere, pentru tineri  de la scoli superioare  purtatori de handicap motoriu cu dificultate de locomotie. 
Pentru mai multe informatii: Of. Servicii Sociale – Corso Costituente nr.26 - tel. 06.94286176 – 144 – 142 
Orar: luni si vineri 9-13 – marti si joi 15-17:30 – miercuri 08.15 – 11:00
 
INCREDINTARE  FAMILIARA
CE ESTE: 
E raspunsul de ajutor la un copil sau adolescent, strain sau italian, ce nu dispune, pentru o perioada a vietii sale, de un ambiant familiar capabil de a-i asigura ceea de care are nevoie.
 
Caracteristicile fundamentale ale incredintarii  sint  provizorietatea, mentinerea raporturilor cu familia de origine si previziunea intoarcerii copilului in propria familie. Incredintarea familiara poate fi pe timp plin, atunci copilul traieste permanent cu familia de incredintare, sau in timp partial cind petrece citeva ore in zi sau din saptamina. Incredintarea familiara  se conclude cind vine depasita faza de dificultate a familiei de origine care deci poate din nou sa intimpine propriul fiu . 
 
Polo Affido intimpina personele  disponibile la incredintare, insotindu-le in un parcurs formativ, desfasoara o functie de consultanta cu privire la serviciile territoriale si favorizeaza integrarea diferitelor experiente prezente pe teritoriu. 
UNDE?
Via E. Ferri 65 – tel. 06.9497892 – e-mail: polo affido.h1235@tiscali.it 
Orar : marti de la  10 la 13 si de la  15 la 17 
 
 
ASISTENTA EDUCATIVA SCOLASTICA
CE ESTE ?
 
È un serviciu direct a favoriza integrarea scolastica a elevilor in situatie de handicap prin programarea si realizarea de interventii educative individualizate de ajutor si sustinere la autonomia si  la comunicarea personala.
LA CINE SE ADRESEAZA?
Se adreseaza la elevii de la scolile primarie si secundarie de primul grad cu certificatie de handicap potrivit  L. 104/92 ce au difficultate cognitiva si/sau comunicativa ce obstacola invatamintul si participarea la viata scolara.
CUM SE AJUNGE ?
Cererea de asistenta educativa trebuie sa fie prevazuta de  Scola in  Planul  Educativ Individualizat  de elevul care, succesiv, trebuie sa fie transmis in copie la competentul Oficiu  al Primariei.  PEI predispus de operatorii  scolastici si socio sanitari, cu participarea  familiei, gaseste, in relatie cu  nevoi specifice al elevului, obiectivele didactice de realizat in timpul anului scolastic. Pe baza acestor cereri si in relatie a resurselor disponibile  competentul Oficiu  da la fiecare directie didactica educatori/asistenti educativi cu datoria de a  participa, impreuna cu invatatorii si alte figuri incluse, la realizarea obiectivelor prefixate. 
 
Pentru mai multe informatii: Of. Servicii Sociale – Corso Costituente nr.26 - tel. 06.94286176 – 144 – 142 
Orar: luni si vineri 9-13 – marti si joi 15-17:30 – miercuri 08.15 – 11:00
 
 
UDHËZUES TË SHKURTËR PËR PËRFITIMET SOCIALE TË QYTETIT TË ROCCA DI PAPA.
 
Kompensimi për shtatëzaninë 
 
Çeku u krijua nga ligji n.448/98, art.66 me efekt nga 01.01.1999 dhe sot është i qeverisur nga D.P.C.M. 21 dhjetor 2000 n. 452 dhe e art.74  i Dekretit Legjislativ  151/2001 (legjislacioni i Konsoliduar mbi mbrojtjen dhe mbështetjen e amësisë dhe atësisë). 
 
Kompensimi paguhet për çdo fëmijë të lindur për gratë që nuk marrin asnjë kompensim për amësisë (përfitimet apo trajtime të tjera kushtojë përballohen nga punëdhënësit privatë ose publike), ose nuk marrin  një pagë prej më pak se shuma e çekut (rast në të cilin është paguar kompensimi për aksione të ndryshme).
 
Nën të njëjtat kushte, përfitimi është dhënë edhe për çdo fëmijë për adoptim ose para-birësuese kujdestarinë aq kohë sa fëmija nuk është më i vjetër se 6 vjet në kohën e adoptimit ose  kujdestarisë(ose mosha e madhe  në rastin e birësimeve ose adoptimin ndërkombëtare ) . Fëmija në adoptim  ose para-birësuese kujdestarisë duhet të jetë rregullisht banues dhe rezident në territorin e shtetit.
 
 
KUSH MUND TË BËJË NJË KËRKESË
 
Aplikimet mund të bëhen nënave: 
 
qytetare italiane
 
 qytetare komunitetit 
 
qytetaret extrakomunitare më  kartën e perhershme të qëndrimit (nuk është e mjaftueshme për një leje qëndrimi të lëshuar për një arsye, edhe në qoftë se lejon një numër të pacaktuar rinovimi ), në këtë situatë, fëmija i cili nuk është i lindur në Itali, ose nuk shfaqet një qytetar i një shtet anëtar i Bashkimit Evropian, duhet të jetë në zotërim të një leje qëndrimi.
 
Ajo do të kujtohet se stacionet policore të sigurojë për lëshimin e lejes së qëndrimit brenda 90 ditëve nga data e kërkesës, kështu që nënat jashtë BE-së të cilët dëshirojnë të aplikojnë amësinë duhet të veprojnë menjëherë për të siguruar lirimin e një leje qëndrimi në mënyrë që të shmangen tejkalimit të periudhës gjashtë muajsh. Ju lutemi gjithashtu, theksohet se, në përputhje me paragrafin 2 të nenit 9 të dekretit legjislativ nr. 286/98, jo-shtetas të BE, i martuar me një shtetas italian, mund të aplikojnë për kartën e qëndrimit pa pritur për gjashtë vite të referuara në paragrafin 1 i artikullit njëjtit 9.
 
Aplikanti nëna duhet të jenë banor në territorin e shtetit italian në kohën e lindjes së fëmijës ose familjes së tij me hyrjen në regjistrin e fëmijës në adoptim ose para-birësuese kujdestarinë.
 
 
ÇEKU PËR FAMILJET ME TRE FËMI
 
Neni. 65 i Ligjit të datës 23 dhjetor 1998 n. 448 prezantua me efekt nga 1 janar 1999, një ndërhyrje të re mbështetje, të quajtur çeku për familjet me të paktën tre fëmijëve të mitur, për familjet që kanë fëmijë të mitur të cilët kanë të ardhura të kufizuara dhe pasurinë.
 
DETAJE
 
Të jesh shtetas italian apo banor i BE-së në territorin e Shtetit (neni 80 Paragrafi 5, i ligjit n.388/00.);
 
Familja përbëhet nga të paktën një prind i tre fëmijëve nën 18 vjeç të cilët kanë fëmijë të tyre dhe e cila ka përgjegjësinë prindërore.Ai fëmijë të mitur të aplikantit do të trajtohen fëmijët e bashkëshortit, si dhe si të mitur marra në para-birësuese. Prindi dhe tre fëmijët duhet të jenë pjesë e regjistrit njëjtës familje. Kjo kërkesë nuk do të konsiderohet të kënaqur në qoftë se ndonjë prej tre fëmijëve të mitur, edhe pse duke rezultuar në mbi familjen e aplikantit, ose në kujdestari me të tretët, në përputhje me nenin 2 të Ligjit nr. 184, 1983; 
 
burimet-të ardhurat dhe asetet e familjes nuk i tejkalojnë ato të siguruara sipas 'treguesin e gjendjes ekonomike (ISE) të vlefshme për kontroll. Për vitin 2005, treguesi gjendja ekonomike është e barabartë me € 21.309,43 në vit për familje me 5 anëtarë. Për familjet me përbërje të ndryshme ose të cilat janë të destinuara për të aplikuar rritjet, kjo shumë është sipas kritereve të përcaktuara në aneksin A të dekretit 452/2000, të ndryshuar me Dekretin 337/2001.
 
 
PJESTARËT E FAMILJES:
 
 Familja njësia përbërse për llogaritjen e ISE është i përbërë nga kërkuesit, bashkëshorti e tyre dhe anëtarët e tjerë të subjekteve regjistrit të familjes, si dhe nga ata të akuzuar për qëllime të tatimit mbi të ardhurat. 
 
Prandaj, ajo duhet të deklarohet:
 
të gjithë ata që janë regjistruar në kartën anagraficia të aplikantit, duke përfshirë tre fëmijë; 
 
persona të tjerë të cilët nuk janë në fletën e të dhënave të aplikuesit mëmë, por që janë të përballohen nga ndonjë prej personave të përmendur në Pika 1 'për pagesën e IRPEF;
 
bashkëshorti nuk ligjërisht të ndarë, vë mënjanë "në fakt", edhe nëse nuk janë regjistruar në të njëjtën kartë regjistrit të aplikantit.
 
 Përbëjnë një përjashtim nga ky rregull (dhe bashkëshortët e ndarë kështu "në fakt" nuk duhet të deklarohet nga bashkëshorti kërkues) situatat e mëposhtme:
 
kur qëndrimi i ndryshëm është e lejuar, si rezultat i masës Gjyqësor dhe urgjente të përkohshme (të matur në pritje ndarja proces);
 
kur bashkëshorti ishte përjashtuar nga përgjegjësia për fëmijët ose u miratua largimi nga qëndrimi familjarë;
 
kur nuk është braktisja e bashkëshortit siç përcaktohet nga gjykata ose nga autoritetet publike në fushën e shërbimeve sociale;
 
kur ka qenë i propozuar çështjen e shpërbërjes ose ndërprerjen e efekteve civile të martesës pas dënimit përfundimtar të bashkëshortit për krime veçanërisht të rënda.
 
 
KOMPENSIM I SHTETIT PËR PËRDORUESIT E GAZIT DHE ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
ÇFARË ËSHTË:
 
ll "bonus energji" (e cila është aftësia për të përfituar nga një skemë për të kompensuar shpenzimet nga konsumatorët vendas për furnizimin e energjisë elektrike dhe gazit) është një mjet i prezantuar nga Qeveria me qëllim për të mbështetur familjet në kushte të vështira ekonomike , duke siguruar kursimet në shpenzimet e tyre vjetor të energjisë elektrike. 
 
KUSH DUHET TË MARRË PJESË:
 
 Në zyrën e shërbimit të Shërbimeve Sociale të Qytetit është aktivizuar për kërkesën e bonusit Sociale, që ka për qëllim në tre kategoritë e përdoruesve: 
 
1.  Qytetaret në kushte të rënda shëndetësore, të cilët përdorin pajisje mjekësore me konsumin e   energjisë më të lartë (të sëmurët kanë marrë tashmë ULSS certifikatë të përshtatshme) për rastet e sëmundjes së rëndë që kërkojnë përdorimin e pajisjeve elektro thelbësore për jetën mbështetës
2.  Të ardhura të ulëta familjet me ISEE deri në 7.500 €
3.  Familjet me të paktën katër fëmijët në ngarkim, me të ardhura ISEE deri në € 20.000 (Ligji në janar 2009, nr 2)
 
DOKUMENTAT E NEVOJSHËM:
 
Në mënyrë që të bëjë kërkesë palët e interesuara duhet të paraqesin në Zyrën, gjatë orarit të punës, të pajisur me:
 
 Dokument të identitetit të kualifikueshëm;
Numri P.O.D në faqen e parë të ENEL-it të bonove 14 shifra dhe duke filluar me IT;
Kodi fiskal i mbajtësit 'e ENEL  dhe të dhënat personale të komponentëve familjarëve ;
ISEE ose certifikatën e ASL
 
 
SPORTELI  INPS :
 
 E  mundur për të kërkuar, gjatë orëve të hapjes, kontributi ekstrakt i punësimit të tyre   
 
KUJDESI I INTEGRUAR NË SHTËPI 
 
KUSH MUND 'BËJNË NJË KËRKESË:
Të moshuarit që jetojnë vetëm;
fëmijët me probleme psiko-sociale.
 
 QËLLIMI I SHËRBIMIT: 
 
Qëllimi është që të lejojë që të mbetet në mjedisin e tyre të zakonshme të jetës, kundërshton përdorimin e spitalit, për të mbrojtur të sëmurët që lënë spitalet por ende nuk është në gjendje të organizojë jetën  dhe të kthehen në shtëpitë e tyre  dhe vazhdimin e kurimin për shëndetin,për të ndihmuar familjet, duke hequr barrierat që përkeqësojnë gjendjen e jo vetë-ndihmë në rrugën e forcimit të autonomisë individuale të saj.
 
 
SHËRBIMEVE TË OFRUARA: 
 
Ndihma dhe kujdesit personal;
Kurimi i shtëpisë;
Ndihmë për kënaqësinë e nevojave individuale dhe për të lehtësuar autosuffcienza në veprimtaritë e përditshme (higjiena ndihma personale, përgatitja dhe sende ushqimore duke i shërbyer të ngrënies, blerjen dhe veshje prodhime,veshje, etj)
Promovimi dhe mirëmbajtjen e lidhjeve familjare dhe sociale;
socio-edukative mbështetje të fëmijëve;
mbështetje dhe këshilla për "kujdes-dhënës" (i cili kujdeset).
 
 
 Për më shumë informacion: nr. shërbimeve sociale-Corso Costituente n.26- tel. 06.94286142-172
 
 Orari: E hënë dhe e premte 9-13,e martë dhe enjte 15-17:30,të mërkurën  08:15-11:00
 
TRANSPORTI ME TE  PAAFTIT
 
 Ky shërbim është në dispozicion në kërkesë për nxënësit e shkollave të mesme me lëvizshmëri të kufizuar me vështirësi në këmbë.
 
 Për më shumë informacion: nr. Shërbimet Sociale-Corso Costituente n.26-tel 06.94286176-144-142  
 
Orari:e hënë dhe e premte 9-13, e martë dhe e enjte 15-17:30, e mërkurë 08:15-11:00 
 
 
FAMILJE PËRKUJDESËSE 
 
 ÇFARË: 
 
E ' Përgjigja e ndihmës për një fëmijë apo adoleshent, italiane ose të huaj, që nuk kanë, për një periudhë të jetës së tij, i një familje në gjendje të siguroj atë se ajo ka nevojë. 
 
Tiparet kryesore janë natyra e përkohshme e kujdestarise, mirëmbajtjen e marrëdhënieve me familjen e origjinës dhe në pritjen e kthimit të fëmijës në familjen e tyre. Kujdestaria 
e fëmijës  të jetë me kohë të plotë, atëherë fëmija jeton përgjithmonë me familjen kujdestare, ose me kohë të pjesshme, kur ai shpenzon disa orë të ditës apo javës. Familja kujdestare përfundon kur ajo është tejkaluar fazën e vështirsisë të familjes së origjinës, pra, përsëri mund të mirëpresë  fëmijën e saj.
 
 Polo kujdeset dhe mirëpret njerëz të gatshëm të nxisë kujdesin, i shoqërojnë ata në një program trajnimi, kryen një funksion këshillimor në lidhje me shërbimet territoriale   dhe promovon integrimin e përvojave të ndryshme në zonë.
 
 KU?
 
Via E. Ferri 65 - tel. 06.9497892-E-mail: polo affido.h1235 @ tiscali.it 
Orari: të marten  10-13 dhe 15-17
 
 
GJËRAT NDIMËSE ARSIMORE SHKOLLORE 
 
ÇFARË ËSHTË?
 
Një shërbim të drejtpërdrejtë për të promovuar edukimin e nxënësve me hendikap përmes planifikimit dhe implementimit të veçantë arsimor ndihmë dhe mbështetje të autonomisë dhe të komunikimit të vetëm.
 
PËR KË ËSHTË? 
 
Ajo aplikohet për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme me aftësi të kufizuara nën L.104/92 certfikatë  të cilët kanë vështirësi njohëse dhe / ose komunikim që pengojnë mësimin dhe pjesëmarrja në jetën e shkollës. 
 
SI FUNKSIONON? 
 
Kërkesa për ndihmë arsimor duhet të sigurohet nga shkolla në të cilën plani i individualizuar nga nxënësi arsimi, atëherë, ajo duhet të kopjohet në zyrën kompetente të qytetit. PEI përgatitur nga shkolla dhe shëndetit social, me pjesëmarrjen e familjes, identifikon, në lidhje me nevojat e studentit, qëllimet mësimore që duhet të arrihen gjatë vitit shkollor.NË bazë të  këtyre kërkesave dhe burimet në dispozicion e Zyra kompetente i cakton çdo drejtim edukatorët mësimore / edukative asistentë me detyrën për të marrë pjesë, së bashku me mësuesit dhe profesionistëve të tjerë të përfshirë, për arritjen e qëdhimit të  vendosur. 
 
Për më shumë informacion: Shërbimet Sociale-Corso Costituente n.26-tel  . 06.94286176-144-142 
Orari: të hënë dhe të premte 9-13, e martë dhe enjten 15-17:30; mërkurën 8:15-11:00.